မဟာေဒဝီ ကုမၸဏီအေၾကာင္း

မဟာေဒဝီကုမၸဏီကို ၂၀၁၀မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Nutraceuticals ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး   ေရာင္းခ်ေပးျခင္းနဲ႔ ထင္႐ွားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္မွာ ပစၥည္းအသစ္ကို (Nutraceuticals) စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသာမက ႏွစ္ေပါင္း၂၀နီးပါး အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၊

အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိ Marketing Teamမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ ေတာက္ပတဲ့ ဂုဏ္သတင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္။

 

Mission

အရည္ေသြးျပည္႔ဝသည္႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံထုတ္ Original ေဆးဝါးမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲျခင္းျဖင့္

က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ မိသားစုဘဝ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာေဒဝီ ကုမၸဏီမွ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါသည္။

 

 

Vision

မဟာေဒဝီ ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ မိသားစုတိုင္း အတြက္ နံပါတ္(၁) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရဆံုးျဖစ္သည္။

 

Core Values

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

(၁) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္မႈ႐ွိသည္။

(၂) စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈ႐ွိသည္။

(၃) ယံုၾကည္မႈ႐ွိသည္။

(၄) ၁၀၀% တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ႐ွိသည္။

(၅) အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ႐ွိသည္။

(၆) အဖြဲ႔စည္းစိတ္ဓာတ္႐ွိသည္။

လိပ္စာ             : အမွတ္ LB-B7 (5), မိုးမခလမ္း၊ မလိခဥယ်ာဥ္အိမ္ယာ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္းနံပါတ္        : ၀၉-၇၆၁၆၀၀၀၀၅

အီးေမးလ္        : info@mahardevi-mm.com