အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊က်န္းမာေရး (Well-Being4U)

အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊က်န္းမာေရး (Well-Being4U)

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အိမ္ေထာင္႐ွင္၊ မိသားစုမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္၊ ဂ႐ုျပဳရမည္႔အခ်က္မ်ား၊

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊သိမွတ္ဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

Sexovit Forte Myanamar Facebook Page တြင္

အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Youtube Channel တြင္ၾကည္႔႐ႈရန္ ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ

 

“ကူးစက္ခံရတာမဟုတ္တဲ့ ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ”(“Well-Being 4 U” Episode SF-13)

 

“ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ”(“Well-Being 4 U” Episode SF-12)

 

“အသက္အ႐ြယ္ၾကီးလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကံဳရတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာ”(“Well-Being 4 U” Episode SF-11)

 

“သိထားသင့္တဲ့ အျဖစ္မ်ားေသာ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ”(“Well-Being 4 U” Episode SF-10)

 

လူၾကီး လူငယ္မေ႐ြးအားလံုးသိထားသင့္တဲ့ ေသြးတိုးေရာဂါ(“Well-Being 4 U” Episode SF-9)

 

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိသားစုဘဝ သာယာစိုေျပေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္လဲ”(“Well-Being 4 U” Episode SF-8)

 

သာယာတဲ့ ခ်စ္တင္းေႏွာမႈျဖစ္ေစဖို႔(“Well-Being 4 U” Episode SF-7)

 

“ဆီးခ်ဳိေရာဂါနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး(အိမ္ေထာင္ေရးသုခမျပည္႔စံုမႈ)”(“Well-Being 4 U” Episode SF-6)

 

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္စိတ္ဖိစီးမႈ(“Well-Being 4 U” Episode SF-5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *